Bekjennelser om avhengighet

Yoga er mer enn asana (de fysiske positurene). Dette benytter jeg ofte anledningen til å understreke.

De siste par dagene har jeg imidlertid møtt meg selv i døren. En kraftig forkjølelse og irriterende halsbetennelse har ført til at jeg ikke har tumlet rundt på matten siden søndag morgen. Jeg er søvnig og energifattig og holder på å gå ut av mitt gode skinn.

GRETTEN
GRETTEN

Det viser seg (ikke overraskende) at jeg har et avhengighetsforhold til asana. Som altså bare er ett av de åtte leddene i yoga.

På tide å se litt på de andre leddene. Spesielt det første leddet – yama. Her har jeg hentet en definisjon fra Yoga Journal:

Yama

The first limb, yama, deals with one’s ethical standards and sense of integrity, focusing on our behavior and how we conduct ourselves in life. Yamas are universal practices that relate best to what we know as the Golden Rule, «Do unto others as you would have them do unto you.»

The five yamas are:

Ahimsa: nonviolence
Satya: truthfulness
Asteya: nonstealing
Brahmacharya: continence
Aparigraha: noncovetousness

Her fester jeg meg spesielt ved aparigraha. Dette ordet kan oversettes med greedlessness eller non-grasping. Og det er her jeg assosierer til måten jeg forholder meg til fysisk yoga på.

Jeg kan bli besatt av å mestre nye ting, så besatt at det av og til kjennes det som om jeg samler på positurer. Og jeg jobber så hardt med å bli sterkere at nå som jeg er syk, kverner og kverner jeg på frykten for å miste styrke. I virkeligheten er det ingen fare for det, men bare tanken på de kanskje tre dagene jeg trenger for å jobbe meg opp igjen etter sykdom, er nok til å gjøre meg stresset. Vedgåelsen av dette får meg til å innse at jeg må jobbe mer med aparigraha.

I denne forbindelse er det et annet begrep fra Yoga Sūtra som blir relevant, nemlig vairāgya

Vairāgya kan oversettes med dispassion, non-attachment. I Yoga Sūtra 1.12 står det:

abhyasa-vairāgybhyam tan-nirodhah

Oversatt betyr det: The mind is controlled by practice (abhyasa) and detachment (vairāgya).

Det kan også brytes opp i mindre elementer:

abhyasa = by or with practice, repeated practice
vairāgybhyam = non-attachment, by desirelessness or dispassion, neutrality or absence of coloring, without attraction or aversion
tat = of those, through that of
nirodhah = control, regulation, channeling, mastery, integration, coordination, understanding, stilling, quieting, setting aside of

Her er en fin figur som dessverre er litt liten på skjermen, så kom an – klikk på den! Den er god.

scalesabhyasa

Og klikk for all del også på denne fine videoen hvor Kino MacGregor foreleser om dette verset.

Naturligvis handler vairāgya om langt større ting enn frustrasjonen man opplever når man ikke kan praktisere fysisk yoga. Men personlig får jeg mye ut av å se sykdomssituasjonen som en anledning til å øve litt på aparigraha og vairāgya.

Samtidig som jeg priser meg lykkelig for at det neppe er mer enn noen dager til jeg er tilbake på matten og samler på positurer igjen.

Drikker litt ingefærbrygg, jeg.

IMG_1698

Reklamer

Ny forskning: Yoga påvirker genuttrykket

At yoga er helsefremmende, både mentalt og fysisk, er hevet over tvil. En sterkere kropp, økt kondisjon, større fleksibilitet og bedre balanse er blant de gunstige virkningene, og i tillegg påvirker yoga slikt som søvnkvaliteten, sexlivet, humøret, konsentrasjonsevnen og evnen til å mestre stress. Den åndelige siden av yoga skal jeg ikke gå inn på her – for det skal handle om det strengt vitenskapelige.

Det har seg nemlig slik at en ny, norsk studie – kalt Rapid Gene Expression Changes in Peripheral Blood Lymphocytes upon Practice of a Comprehensive Yoga Program – viser at yoga kan føre til umiddelbare endringer i det genetiske uttrykket. Jeg er ingen genetiker, og skal ikke påta meg å komme med noen voldsomme utlegninger (les gjerne YogaDork for en kjapp og grei oppsummering), jeg skal heller sitere noen utdrag.

Slik innleder forskerne utdraget av studien:

Here we have assessed possible rapid changes in global gene expression profiles in the peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in healthy people that practiced either a comprehensive yoga program or a control regimen. The experimental sessions included gentle yoga postures, breathing exercises, and meditation (Sudarshan Kriya and Related Practices – SK&P) compared with a control regimen of a nature walk and listening to relaxing music. We show that the SK&P program has a rapid and significantly greater effect on gene expression in PBMCs compared with the control regimen. These data suggest that yoga and related practices result in rapid gene expression alterations which may be the basis for their longer term cell biological and higher level health effects.

Her forklarer de hvordan de gikk frem.

Participants took part in the following routine 4 days in a row from 6:30 am to 8:30 am: The first two days they practiced SK&P which includes gentle stretches (yoga postures), specific breathing exercises (pranayamas and SK), ending with a meditative experience (for detailed descriptions, see [9]). The sessions were led by experienced instructors in SK&P in a standard format. For days 3 and 4, at the same time period, participants went for a nature walk for 60 min and then listened to classical or relaxing jazz music in silence for 60 min in the same room where they had the SK&P practice. Immediately before and right after the interventions, 20 ml of blood was collected by venous puncture from each participant (8 times in total) and processed as described below.

Det bemerkelsesverdige er at endringene i genuttrykkene altså inntraff etter kun fire dagers yogapraksis. Etter fire dager fant forskerne endringer i hele 111 genuttrykk hos gruppen som praktiserte yoga, mot kun 38 endrede genuttrykk i kontrollgruppen:

As can immediately be seen, with the thresholds used, the number of differentially expressed genes in response to SK&P was 3-fold higher compared with that induced by the control regimen. Yoga intervention gave rise to 111 differentially expressed genes, whereas this number was 38 for the control regimen, and 14 genes were commonly affected by both yoga and control. Approximately similar number of genes were up- and down-regulated for the yoga regimen (54 up- and 57 down-regulated genes), whereas in the control regimen there were more down-regulated genes (15 up- and 23 down-regulated genes).

Dette er så klart ingen omfattende studie, og det trengs mye mer forskning for å virkelig grunnfeste dette som sannheter, men dette er interessante funn som bør lede til nærmere studier. Det er jo heller ikke første gang at forskning har vist at yoga har helseeffekter. Forskerne bak gen-studien skriver dette om effekten yoga kan ha på mental helse:

Recent research on SK and related practices (SK&P), which include yoga asanas, pranayama, SK and meditative components, has indicated significant effects on various aspects of the physiology and the psychology of the participants. For example, SK&P was found to have antidepressant effects in clinical settings and was comparable to the antidepressant drug Imipramine in its efficacy . Another study found significantly lower levels of blood lactate in practitioners of SK&P compared with the control group. Conversely, the levels of superoxide dismutase (SOD), catalase, and glutathione, three major defenses against oxidative stress, were all found to be significantly higher in SK&P practitioners compared with the control group .

Oppmuntrende, ikke sant?

yoga-reflections

Forskerne bak Rapid Gene Expression Changes in Peripheral Blood Lymphocytes upon Practice of a Comprehensive Yoga Program:

Su Qu (Department of Biosciences, University of Oslo, Oslo, Norway)
Solveig Mjelstad Olafsrud (Department of Tumor Biology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Oslo, Norway, Genomics Core Facility, Department of Biosciences, University of Oslo, Oslo, Norway)
Leonardo A. Meza-Zepeda (Department of Tumor Biology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Oslo, Norway, Genomics Core Facility, Department of Biosciences, University of Oslo, Oslo, Norway)
Fahri Saatcioglu (Department of Biosciences, University of Oslo, Oslo)

Sanskrit, rough guide

Chaturanga, Kurmasana, Samastitihi, Surya Namaskara, Padahastasana, Upavistha Konasana …

Alt dette er eksempler på ord man kan møte på i yogaklassen. Helt gresk, synes mange, og spør seg om hvor nødvendig det egentlig er å bruke alle disse ordene. Hvorfor kan man ikke bare si «bro» hvis man mener bro – hvorfor må man si Urdva Dhanurasana?

Urdva Dhanurasana
Urdva Dhanurasana

Man selvsagt ikke anvende sanskrit i alle sammenhenger, og det finnes begreper man ofte oversetter – sånn som for eksempel solhilsen. Og det er jo ikke noe i veien med å si «kriger» fremfor Virabhadrasana.

Virabhadrasana A
Virabhadrasana A

Men det er et vell av positurer som ikke lar seg oversette til kjappe, enkle begreper. Ta for eksempel denne:

Triang Mukhaikapada Paschimottanasana
Triang Mukhaikapada Paschimottanasana

Plukker man fra hverandre navnet Triang Mukhaikapada Paschimottanasana, blir det slik:

tri: tre
anga: kropp, lem, del av kropp
mukha ansikt
eka: en
pada: fot
paschima: vest (refererer til baksiden av kroppen)
ut: intens
tan: strekk
asana: positur

Det er altså ganske mye greiere å bare lære seg ordet på sanskrit, i stedet for å sette sammen et begrep som kanskje ikke blir spesielt dekkende.

Jeg har ofte undret meg over motstanden enkelte har mot å bruke sanskrit. Det er jo ikke noe annerledes med sanskrit i yoga enn det er med italiensk i musikk, fransk i ballett og latin i anatomi. Alle fagspråk har sin opprinnelse et sted, og når man går i gang med å lære seg et fagfelt, bør man også ta med seg terminologien.

Fordelen ved å lære seg å forstå ordene på sanskrit, er at man da kan delta i yogaklasser hvor som helst i verden, uten å måtte ha lommeparlør klar ved siden av yogamatten. Dessuten er det lettere å huske sekvenser dersom man vet navnene på de ulike positurene.

Det er imidlertid ikke gjort i en fei å memorere ord på et fremmed språk, så derfor kan det hjelpe å lære seg hva en håndfull grunnleggende begreper betyr. Det er greit å kunne tellesystemet, å vite at «asana» betyr positur (hvilket er årsaken til at nesten alle yogabegreper ender på -asana) og man bør sette seg inn i navnene på kroppsdeler. Det er nyttig å vite at «pada» betyr fot, «hasta» hånd og «padangustha» stortå.

Dessuten bør man kunne kjenne igjen ord for generelle posisjoner. «Utthita» betyr for eksempel «strukket», og «supta» liggende. Gløgge folk vil da forstå at når Supta Padangusthasana kommer, er det den liggende versjonen av Utthita Hasta Padangusthasana.

Utthita Hasta Padangusthasana
Utthita Hasta Padangusthasana
Supta Padangusthasana
Supta Padangusthasana

Jeg kom forleden over en nettside med en oversikt over de viktigste begrepene i Ashtanga Yoga, samt en komplett gjennomgang Primary Series. Jeg har nå tenkt å bruke copy – paste, fremfor å oversette den engelske oversettelsen. Engelsk har nemlig med tiden også blitt litt av et yogaspråk – det er ofte engelsk som brukes i de tilfellene man ikke benytter sanskrit.

Asana:

An asana is a pose or posture. The names of almost all yoga poses end in «asasa».

Vinyasa:

Vinyasa refers to a series of connected movements, performed in sequence. The sequence of warm up postures, Surya Namaskara A and B, are examples of vinyasa, as are the short sequences of movements used to connect one pose to another.

Numbers

During the class, many teachers will establish a rhythm by counting the various movements of the vinyasas. Some teachers, the more traditional ones, will count in Sanskrit.

Here are the numbers you may hear:

1 ekam
2 dve
3 trini
4 catvari
5 panca
6 sat
7 sapta
8 astau
9 nava
10 dasa
11 ekadasa
12 dvadasa
13 trayodasa
14 caturdasa
15 pancadasa
16 sodasa
17 saptadasa

Surya Namaskara A
Surya Namaskara B
surya sun
namaskara salutation

Standing Poses

Padangusthasana
padangustha big toe
asana pose

Padahastasana
pada foot, leg
hasta hand
asana pose

Uttihita Trikonasana
uttihita extended, stretched
tri three
kona angle
asana pose

Parivrtta Trikonasana
parivrtta revolved, turned round
tri three
kona angle
asana pose

Utthita Parsvakonasana
uttihita extended, stretched
parsva side, flank
kona angle
asana pose

Parivrtta Parsvakonasana
parivrtta revolved, turned round
parsva side, flank
kona angle
asana pose

Prasarita Padottanasana A
Prasarita Padottanasana B
Prasarita Padottanasana C
Prasarita Padottanasana D
prasarita expanded, spread out, extended
pada foot, leg
tan stretch
asana pose

Parsvottanasana
parsva side, flank
tan stretch
asana pose

Utthita Hasta Padangustasana
utthita extended, stretched
hasta hand
padangusta big toe
asana pose

Ardha Baddha Padmottanasana
ardha half
baddha bound, restrained
padma lotus
ut intense
tan stretch
asana pose

Utkatasana
utkata powerful, fierce
asana pose

Virabhadrasasana I
Virabhadrasasana II
Virabhadra the name of a hero who led Shiva’s army
asana pose

Seated Poses

Dandasasana
danda a staff, a rod
asana pose

Paschimottanasana A
Paschimottanasana B
Paschimottanasana C
paschima west [refers to the back of the body]
ut intense
tan stretch
asana pose

Purvottanasana
purva east [refers to the front of the body]
ut intense
tan stretch
asana pose

Ardha Baddha Padma Paschimottanasana
ardha half
baddha bound, restrained
padma lotus
paschima west (refers to the back of the body)
ut intense
tan stretch
asana pose

Triang Mukhaikapada Paschimottanasana
tri three
anga body, limb, part of the body
mukha face
eka one
pada foot, leg
paschima west (refers to the back of the body)
ut intense
tan stretch
asana pose

Janu Sirsasana A
Janu Sirsasana B
Janu Sirsasana C
janu knee
sirsa head
asana pose

Marichyasana A
Marichyasana B
Marichyasana C
Marichyasana D
Marichi the name of a sage, the son of Brahma (the creator)
asana pose

Navasana
nava boat
asana pose

Bhujapidasana A
Bhujapidasana B
bhuja arm, shoulder
pida pain, discomfort, pressure
asana pose

Kurmasana
kurma tortoise
asana pose

Supta Kurmasana
supta sleeping, lying down
kurma tortoise
asana pose

Garbaha Pindasana
garbha womb
pinda embryo
asana pose

Kukkutasana
kukkuta cock, rooster
asana pose

Baddha Konasana
baddha bound, restrained
kona angle
asana pose

Upavistha Konasana A
Upavistha Konasana B
upavistha seated
kona angle
asana pose

Supta Konasana
supta sleeping, lying down
kona angle
asana pose

Supta Padangusthasana
supta sleeping, lying down
padangusta big toe
asana pose

Ubhaya Padangusthasana
ubhaya both
padangusta big toe
asana pose

Urdhva Mukha Paschimottanasana
urdhva upwards
mukha face
paschima west [refers to the back of the body]
ut intense
tan stretch
asana pose

Setu Bandhasana
setu bridge
bandha bondage
asana pose

Finishing Poses

Urdhva Dhanurasana
urdhva upwards
dhanu a bow
asana pose

Paschimottanasana
paschima west [refers to the back of the body]
ut intense
tan stretch
asana pose

Sarvangasana
sarva all, whole, entire, complete
anga limb, body
asana pose

Halasana
hala a plow
asana pose

Karnapidasana
karna ear
pida pain, discomfort, pressure
asana pose

Urdhva Padmasana
urdhva upwards
padma lotus
asana pose

Pindasana
pinda embryo
asana pose

Matsyasana
matsya fish
asana pose

Uttana Padasana
ut intense
tan stretch
pada foot, leg
asana pose

Sirsasana
sirsa head
asana pose

Baddha Padmasana
baddha bound, restrained
padma lotus
asana pose

Yoga Mudra
yoga union, communion
mudra a fastener, a seal

Padmasana
padma lotus
asana pose

Tolasana
tola a balance (pair of scales)

Rest

Savasana
sava corpse
asana pose

Savasana
Savasana

… as the green man comes around …

I dag er det 1. mai (opp alle jordens bundne treller!) men også Beltane, en gælisk feiring som markerer overgangen fra vår til sommer.

La meg allerede legge kortene på bordet og vedgå at dette innlegget først og fremst skrives fordi jeg nå har en ypperlig anledning til å skrive om Jethro Tull. Jeg er over gjennomsnittet opptatt av Jethro Tull. Og de har en knakende fin sang som heter nettopp ‘Beltane’. Den er å finne på platen Songs From the Wood (1977).

369ab74b2089b8cbd99cde1cdaf4edba14cce547

Men jeg er også nerdete interessert i eldgamle ritualer, tradisjoner og feiringer.

Beltane er en av fire gæliske høytider som markerer årstidsovergangene. De tre andre er Samhain (oktober/november), Imbolc (januar/februar) og Lughnasadh (1. august). Beltane er en fruktbarhetshøytid, og ble tradisjonelt feiret i Irland, Isle of Man og Skottland. Man pyntet huset med gule blomster og reiste maistang, eller pyntet rosebusker med maiblomster.

beltanepole2

Hellige brønner ble besøkt, og morgenduggen som falt under Beltane innehold en spesielt sterk magi, trodde man. Ildmagi var også en sentral del av Beltane, og det var vanlig å brenne bål. Ritualer som å hoppe over flammer eller gå på glødende kull ble utført, og man lot buskap gå rundt bålet eller mellom to bål. Dette var en form for beskyttelsesmagi ved hjelp av ild.

Og her får jeg jammen meg et påskudd til å assosiere til Kate Bush. Hun synger nemlig om ildbeskyttelse i sangen ‘Lily’, på albumet The Red Shoes. «Protect yourself with fire,» heter det der.

Kate Bush har alltid vært opptatt av paganisme, og det er da også nypaganistene, som for eksempel Wicca-bevegelsen, som holder Beltane i hevd i dag. Moderne feiringer av Beltane varierer sterkt, men det er fortsatt fruktbarhet som står i sentrum. Dette kan føre til utstrakt bruk av blomster – og det kan føre til andre ting.

2461510977_1caa30b8c4

LA OSS I ALL HAST VENDE TILBAKE TIL JETHRO TULL.

Her er den fine sangen:

Og her er teksten, hvor «the green man comes around».

Have you ever stood in the April wood
And called the new year in?
And while the phantoms of three thousand years
Fly as the dead leaves spin?

There’s a snap in the grass behind your feet
And a tap upon your shoulder
And the thin wind crawls along your neck
It’s just the old gods getting older

And the kestrel drops like a fall of shot
And the red cloud hanging high
a come, a Beltane

Have you ever loved a lover
Of the old elastic truth?
And doted on the daughter
In the ministry of youth?

Thrust your head between the breasts
Of the fertile innocent
And taken up the cause of love
For the sake of argument

Or while the kisses drop like a fall of shot
From soft lips in the rain
a come, a Beltane

A happy old new year to you and yours
The sun’s up for one more day, to be sure
Play it out gladly, for your card’s marked again

Have you walked around your parks and towns
So knife-edged orderly?
While the fires are burned on the hills upturned
In far-off wild country

And felt the chill on your window sill
As the green man comes around
With his walking cane of sweet hazel
Brings it crashing down

Sends your knuckles white as the thin stick bites
Well, it’s just your groaning pains
a come, a Beltane

Ian Anderson
Ian Anderson